Armaturjonsson AS - Teknisk tegner

Armaturjonsson AS er et av de ledende selskaper i Norge med rørsystemer og ventiler for distribusjon av tappevann, varme, sprinkler og kjøling i boliger og yrkesbygg. Våre varer selges via norske rørgrossister til rørleggerbransjen. Armaturjonsson hadde i 2016 en omsetning på 240 millioner NOK og fremstår som økonomisk solid. Hovedkontoret ligger på Langhus i Ski kommune. Vi skal være den beste VVS-leverandøren for den norske byggebransjen. Vi er derfor avhengig av medarbeidere med høy kompetanse og praktisk erfaring, eller evne til å tilegne seg dette, og som brenner for at våre kunder skal få de beste forutsetningene for sine installasjoner. Våre verdier er løsningsorientert, imøtekommende, pålitelig og innovativ. For mer informasjon www.armaturjonsson.no.

Teknisk tegner

Sterk faglig – Strukturert – Serviceorientert

Ditt hovedansvar

Bidra med uttegning av leggetegninger for gulvvarme- og gatevarmesystemer.

Dine arbeidsoppgaver

-   Sørge for at innkommende tegneoppdrag logges med angivelse av tidsfrist, og leveres til kunde iht. avtalt frist

 -  kundeoppfølging

-   vær en aktiv bidragsyter i Armaturjonssons generelle prosjektarbeid

-   sørge for at selskapet til enhver tid har aktuell programvare for uttegning.

Andre arbeidsoppgaver kan også bli gitt. Du vil rapportere til teknisk sjef.

Dine kvalifikasjoner og egenskaper

VVS - teknisk kompetanse, fortrinnsvis teknisk fagskole. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.  Du må ha god system- og prosjektforståelse.   

Det kreves at du har erfaring med og kunnskap om teknisk tegning basert på AutoCad/Revit.  Det er ønskelig at du har BIM-erfaring, men det er ikke et krav.

Du er flytende i norsk muntlig og skriftlig samt  at du behersker engelsk muntlig. Du ivrer etter stadig å ta i bruk ny teknologi for å jobbe så rasjonelt som mulig og å kunne kommunisere med andre så effektivt som mulig.

Du er videre:

- effektiv, resultat- og løsningsorientert på en strukturert og metodisk måte

- løsningsorientert, imøtekommende, pålitelig og nysgjerrig.

- god på kommunikasjon, samarbeider godt med alle og evner å bygge og utvikle relasjoner og nettverk.

Vi kan tilby deg

Selvstendige, spennende og varierte arbeidsoppgaver i et veldrevet selskap hvor du inngår i et team av engasjerte og kvalifiserte kollegaer. Du får ta del i «Armaturjonssons kompetanseplattform» som gir deg muligheter for videre faglig og personlig utvikling En oversiktlig organisasjon og gode beslutningsprosesser. Bred kontaktflate med gode påvirknings- og utviklingsmuligheter. Et godt, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø i et selskap i vekst og utvikling. Konkurransedyktige betingelser.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt vår rådgiver Aasmund Setsaas, Setsaas Consulting på 917 06 467 eller teknisk sjef  Thorn Fredrik Hemsen på 971 66 369.   

Alle henvendelser behandles konfidensielt også evt. ovenfor oppdragsgiver. Send din søknad og CV merket «Teknisk tegner  Armaturjonsson» til post@setsaasconsult.no innen 19.11.17.  

Søknadsfrist: 19.11.2017
Kontakt: rådgiver Aasmund Setsaas
Telefon: 917 06 467
E-post: teknisk sjef Thorn Fredrik Hemsen

Kontakt 2: 971 66 369