Bryn Byggklima AS - Kundeansvarlig Serviceingeniør (KAM)

Vil du være med på en spennende reise i ett firma i sterk vekst?
Bryn Byggklima AS har siden etableringen i 1985 blitt en betydelig aktør på Østlandet innen service og rehabilitering på alle typer klimaanlegg til yrkesbygg. Vi er i dag ca. 200 ansatte, kontorer 6 steder i det sentrale østlandsområdet, samt kontor i Trondheim, bedriftens omsetning er ca. kr. 500 mill. i året.
Bryn Byggklima AS leverer alle typer ventilasjons-/ kjøleanlegg, varmepumper, og har godkjenning i høyeste tiltaksklasse for vårt fag. Vi har i de senere år lagt mye ressurser i å bygge opp tverrfaglige, rådgivende ettermarkedsavdelinger for å kunne tilby forvaltning, drift og vedlikehold av klimaanlegg og øvrige byggtekniske installasjoner overfor større eiendomsforvaltere.
Avdelingen i Oslo har i dag 13 ansatte og omsetter årlig for ca. kr.25 mill. Avdelingen har en god markedsposisjon og gjennomfører både forebyggende vedlikehold og tverrfaglige rehabiliteringer.

Kundeansvarlig Serviceingeniør (KAM)

Vår Ettermarkeds avdeling i Oslo står overfor nye og spennende utfordringer og søker etter en Kundeansvarlig Serviceingeniør (KAM)
Stillingen innehar ansvar for nøkkelkunder og utviklingen av disse gjennom høy markedsaktivitet ute hos kundene. Du blir vårt ansikt utad ovenfor våre A-kunder, og skal skape gode relasjoner og være en faglig ressurs som kontinuerlig ser etter drift og energioptimaliserende tiltak for våre kunder. Du vil etablere, følge opp og betjene en egen kundeportefølje.
Rett person skaper tillit og kan kommunisere med mennesker på ulike nivå. Du er forhandlingsvant med beslutningstakere på høyt nivå. Du har stor arbeidskapasitet, er strukturert, selvstendig og handlingsrettet. Du vet at positiv innstilling og god service er det som gir fornøyde kunder.
Arbeidsoppgaver: 

 • Kundeansvarlig på en tildelt kundeportefølje på eksisterende A-kunder
 • Etablere kontakt og skaffe nye store avtalekunder
 • Ansvar for inngåelse og oppfølgning av nye serviceavtaler/kontrakter
 • Planlegge, og jobbe strategisk mot kundeporteføljen hvor potensial og behov avdekkes
 • Gjennomføre kundemøter, presentere Bryn Byggklima sine tjenester
 • Utarbeide og følge opp tilbud, inkludert rammeavtaler
 • Være en rådgivende samarbeidspartner for våre kunder mhp driftoptimalisering og energieffektiviseringstiltak
 • Gjøre innsalg av produkter tilpasset kunde og byggets behov
 • Ansvarlig for eget omsetningsbudsjett
 • Prosjektleder på mindre prosjekter i egen portefølje
 • Arbeide tett med serviceteknikere/serviceingeniører mhp gjennomføring av oppdrag i egen kundeportefølje
 • Faglig ressurs innen ventilasjon, byggautomasjon, kulde og/eller energi
 • Fremstå som en god ambassadør for Bryn Byggklima

Kvalifikasjoner:

 • Arbeidserfaring/fagkunnskap fra service/rehab innen ventilasjon, og/eller bygg automasjon
 • VVS Ingeniør, KEM skole og eller Teknisk Fagskole VVS. Bred erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Like oppsøkende arbeid
 • Gode kommunikasjonsevner (muntlig og skriftlig), liker å ha direkte kontakt med kunder og er en relasjonsbygger
 • Resultatorientert med økonomisk forståelse («kremmer») 
 • Strukturert personlighet med god ordenssans  
 • Beholde roen og finne gode løsninger om man møter motgang og utfordringer
 • Du ser strategisk og langsiktig på dine forretninger og kommuniserer på flere nivåer hos kundene og skaper tillitt
 • Du kan bruke IT-systemer som en naturlig del av arbeidet  
 • Du har stor arbeidskapasitet, er strukturert, selvstendig og handlingsrettet
 • Erfaring fra arbeid med nøkkelkunder
 • Gode relasjonsbyggende evner og trives med utstrakt kundekontakt
 • Du har fokus på fornøyde kunder og medarbeidere.
 • Du er stolt av yrket ditt og leverer god kvalitet
 • Du har godt humør og et glimt i øyet
 • Du er lærevillig og ønsker å utvikles sammen med bedriften
 • Gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk
 • Førerkort klasse B

Vi kan tilby:

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling, og til å styre egen hverdag
 • Et aktivt og godt bedriftsmiljø med trivelige kolleger
 • OTP (obligatorisk tjeneste pensjon) og gruppelivsforsikring
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Bedriftshelsetjeneste og forsikringer

Søknadsfrist: Snarest
Kontakt: Knut Stormdal
Telefon: 90916111
E-post: knut@raadgiverhuset.no