Ingenia AS  - Sivilingeniør VVS, energi- og prosessteknikk

Ingenia AS er rådgivende ingeniører innen VVS-, energi- og klimateknikk, og leverer rådgivningstjenester innen blant annet industri og samferdsel til Statens vegvesen, Bane NOR, Sporveien Oslo med flere.

Sivilingeniør VVS, energi- og prosessteknikk

Til våre oppdrag innen samferdsel søker vi sivilingeniør med minimum 3–5 års relevant erfaring fra planlegging og prosjektering, gjerne innen industri og/eller samferdsel. Du bør ha god innsikt i og gjerne praktisk erfaring med beregninger innen fagene strømningsteknikk og termodynamikk eller liknende.

I prosjekt vil du få ansvar for brann- og klimainstallasjoner, samt generelle VVS-tekniske installasjoner i tunneler og underjordiske anlegg. I ansvarsområdet ditt inngår også bistand til risiko- og beredskapsanalyser, rømningsstrategi, frostinntrengning, fuktberegninger, spredningsanalyser av lokal forurensning. Hverdagen i prosjektene inkluderer alt fra enkle håndberegninger til numeriske 3D-beregninger, og du vil få være med å utforme og videreutvikle våre metoder og beregninger.

Av pågående prosjekter kan nevnes: Follobaneprosjektet, E18 Vestkorridoren, E6 Manglerud, Lysaker–Ramstadsletta, Fellesprosjektet Ringeriksbanen, Intercity-prosjekter, samt nye trikkebaser på Holtet og
 Grefsen. (Les gjerne mer om oss på www.ingenia.no.)
 

Du som søker må være løsningsorientert, og engasjert i faget ditt. Er du i tillegg utadvendt og omgjengelig, vil du passe godt inn i vårt åpne og uformelle miljø.

 

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte vår rekrutteringsrådgiver i 2CV Karriereutvikling,

Gunn Olsen, tlf. 905 84 704. Søknad og CV sendes til: gunn@2cvkarriere.no

Søknadsfrist: Snarest
Kontakt: Gunn Olsen
Telefon: 905 84 704
E-post: gunn@2cvkarriere.no